Veshje antistatike

app-07

Rekomandimet

Pluhur përçues Mica, Dioksid Titaniumi përçues, Pluhur karboni përçues i lartë.

Filloni formulimin

Veshje antistatike epoksi me ndërtim të lartë me ngjyra të lehta:

Pjesa A
Rrëshirë epoxy 30 E-44
Ksilen 14  
Alkooli butil 6  
Agjent heqje gazi 0.2  
Agjent bashkimi Silane 0.2  
Dylli poliamide 1  
Agjent kundër vendosjes 0,5 NOELSONTM
Pluhur përçues Mica 24 NOELSONTM  EC-300
Sulfat bariumi 3.5 NOELSONTM
TiO2 6.5  
Mbushës talk 3.5  
Pjesa B
Forcues rrëshire epoksi 25  

 Veshje anti-statike e tarracës:

Pjesa A
Rrëshirë epoxy 33 Rrëshira epoksi molekulare të ulët të bisfenolit A, ekuivalent epoksi: 90
Ksilen 16.5  
Alkooli butil 7  
Hollues reaktiv 5  
TiO2 5  
Agjent nivelim 0.3  
Agjent heqje gazi 0.2  
Silicë e tymosur 0,5  
Pluhur përçues Mica 23 NOELSONTM  EC-300
Karbonat i rëndë kalciumi 9.5  
Pjesa B
Forcues rrëshire epoksi 100  
A / B = 4: 1 (sipas peshës)